සැකිලි සාකච්ඡාව:අත්සනනොයෙදූ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිවර්තනය[සංස්කරණය]

මෙහි පරිවර්තනය නිවැරදිද? --Lee (talk) 05:19, 9 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

හැදුවා. --ශ්වෙත (talk) 13:08, 9 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
Positive එල --Lee (talk) 13:28, 9 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
ස්තූතියි-- ශ්වෙත (talk) 13:47, 9 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)