සැකිල්ල:YouTube user

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

YouTube user channel යූ ටියුබ් වෙත

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
NOTE: Do not use this template to link to material that violates copyright law.

Usage[සංස්කරණය]

{{YouTube user|user|title}}

  • user is the YouTube user
    • http://www.youtube.com/example
    • http://www.youtube.com/user/example
    • http://www.youtube.com/profile?user=example)
  • title gives a description. If the title parameter is not specified, the page name will be used.

Example[සංස්කරණය]

{{YouTube user|BritneyTV|Britney Spears}} will show as:

Britney Spears channel යූ ටියුබ් වෙත

Note that the template {{YouTube}} with |u= or |channel= gives the same result:

{{YouTube|u=BritneyTV|Britney Spears}} displays as Britney Spears channel යූ ටියුබ් වෙත

See also[සංස්කරණය]

  • {{YouTube}} – for linking "videos", "user channels", and "shows".
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:YouTube_user&oldid=166515" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි