සැකිල්ල:Wikidata tracking category

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Wikidata tracking category | template= | property= | type= }}

Parameters and examples[සංස්කරණය]

template, template2, template3
Name of the template(s) adding articles to the tracking category
|template=BoxRec for Template:BoxRec
property, property2, property3, property4
Wikidata property or properties being tracked by the template and category
|property=P1967 for BoxRec boxer ID (P1967)
type
Selects the category description and parent category
|type=same for Category:BoxRec template with ID same as Wikidata
|type=different for Category:BoxRec template with ID different from Wikidata
|type=not for Category:BoxRec template with ID not in Wikidata
|type=using for Category:BoxRec template using Wikidata
|type=missing for Category:BoxRec template missing ID and not in Wikidata
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikidata_tracking_category&oldid=438510" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි