සැකිල්ල:Welcomevandal

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Welcome

Hello and welcome to Wikipedia! We appreciate encyclopedic contributions, but some of your recent edits do not conform to our policies. For more information on this, see Wikipedia's policies on vandalism and limits on acceptable additions. If you'd like to experiment with the wiki's syntax, please do so in the "sandbox" rather than in articles.

If you still have questions, there is a new contributor's help page, or you can write {{helpme}} below this message along with a question and someone will be along to answer it shortly. You may also find the following pages useful for a general introduction to Wikipedia.

I hope you enjoy editing and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. Feel free to write a note on the bottom of my talk page if you want to get in touch with me. Again, welcome! ~~~~

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Welcomevandal&oldid=142413" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි