සැකිල්ල:Vandalism information

විකිපීඩියා වෙතින්

වන්ධල්‍ය තොරතුරු

Level 5
Level 5

ඉතාම අඩු විනාශකිරීම් ගණනක්.

[viewpurgeupdate]


Suprisingly slow right now. Dynamic|cimanyD talk·edits 22:51, 8 September 2011 (UTC)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Vandalism_information&oldid=171959" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි