සැකිල්ල:Taxonomy/Unicalcarida

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: Eumetazoa [Taxonomy; edit]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; edit]
Clade: Bilateria [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): Protostomia [Taxonomy; edit]
Superphylum: Ecdysozoa [Taxonomy; edit]
(unranked): Panarthropoda [Taxonomy; edit]
(unranked): Tactopoda [Taxonomy; edit]
Phylum: Arthropoda [Taxonomy; edit]
Clade: Pancrustacea [Taxonomy; edit]
Subphylum: Hexapoda [Taxonomy; edit]
වර්ගය: Insecta [Taxonomy; edit]
(unranked): Dicondylia [Taxonomy; edit]
උපවර්ගය: Pterygota [Taxonomy; edit]
Branch: Metapterygota [Taxonomy; edit]
අධෝවර්ගය: Neoptera [Taxonomy; edit]
(unranked): Eumetabola [Taxonomy; edit]
(unranked): Endopterygota [Taxonomy; edit]
Superorder: Hymenopterida [Taxonomy; edit]
ගෝත්‍රය: Hymenoptera [Taxonomy; edit]
(unranked): Unicalcarida [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Unicalcarida. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Unicalcarida's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Hymenoptera [Taxonomy; edit]
Rank: unranked (displays as (unranked))
Link: Unicalcarida
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references: Sharkey et al. (2011), Peters et al. (2017)
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Unicalcarida&oldid=437845" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි