සැකිල්ල:Taxonomy/Pseudophilautus

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Unikonta [Taxonomy; edit]
(unranked): Obazoa [Taxonomy; edit]
(unranked): Opisthokonta [Taxonomy; edit]
(unranked): Holozoa [Taxonomy; edit]
(unranked): Filozoa [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: Animalia [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: Eumetazoa [Taxonomy; edit]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; edit]
Clade: Bilateria [Taxonomy; edit]
Clade: Nephrozoa [Taxonomy; edit]
Superphylum: Deuterostomia [Taxonomy; edit]
වංශය: Chordata [Taxonomy; edit]
Clade: Olfactores [Taxonomy; edit]
Subphylum: Vertebrata [Taxonomy; edit]
Infraphylum: Gnathostomata [Taxonomy; edit]
Clade: Eugnathostomata [Taxonomy; edit]
Clade: Teleostomi [Taxonomy; edit]
Clade: Euteleostomi [Taxonomy; edit]
Clade: Sarcopterygii [Taxonomy; edit]
Clade: Rhipidistia [Taxonomy; edit]
Clade: Tetrapodomorpha [Taxonomy; edit]
Clade: Eotetrapodiformes [Taxonomy; edit]
Clade: Elpistostegalia [Taxonomy; edit]
Clade: Stegocephalia [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: Tetrapoda [Taxonomy; edit]
Clade: Batrachomorpha [Taxonomy; edit]
වර්ගය: Amphibia [Taxonomy; edit]
උපවර්ගය: Lissamphibia [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: Batrachia [Taxonomy; edit]
Clade: Salientia [Taxonomy; edit]
ගෝත්‍රය: Anura [Taxonomy; edit]
උපගෝත්‍රය: Neobatrachia [Taxonomy; edit]
Clade: Ranoidea [Taxonomy; edit]
කුලය: Rhacophoridae [Taxonomy; edit]
උපකුලය: Rhacophorinae [Taxonomy; edit]
ගණය: Pseudophilautus [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Pseudophilautus. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Pseudophilautus's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Rhacophorinae [Taxonomy; edit]
Rank: ගණය (displays as ගණය)
Link: Pseudophilautus
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Pseudophilautus&oldid=455863" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි