සැකිල්ල:Taxonomy/Neomura

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
Superdomain: {{{1}}} [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Neomura. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Neomura's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Life [Taxonomy; edit]
Rank: superdomain (displays as Superdomain)
Link: Neomura
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references: [තහවුරු කරන්න]
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Neomura&oldid=361038" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි