සැකිල්ල:Taxonomy/Megachile (Callomegachile)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: Eumetazoa [Taxonomy; edit]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; edit]
Clade: Bilateria [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): Protostomia [Taxonomy; edit]
Superphylum: Ecdysozoa [Taxonomy; edit]
(unranked): Panarthropoda [Taxonomy; edit]
(unranked): Tactopoda [Taxonomy; edit]
Phylum: Arthropoda [Taxonomy; edit]
Clade: Pancrustacea [Taxonomy; edit]
Subphylum: Hexapoda [Taxonomy; edit]
වර්ගය: Insecta [Taxonomy; edit]
(unranked): Dicondylia [Taxonomy; edit]
උපවර්ගය: Pterygota [Taxonomy; edit]
Branch: Metapterygota [Taxonomy; edit]
අධෝවර්ගය: Neoptera [Taxonomy; edit]
(unranked): Eumetabola [Taxonomy; edit]
(unranked): Endopterygota [Taxonomy; edit]
Superorder: Hymenopterida [Taxonomy; edit]
ගෝත්‍රය: Hymenoptera [Taxonomy; edit]
(unranked): Unicalcarida [Taxonomy; edit]
උපගෝත්‍රය: Apocrita [Taxonomy; edit]
උපරිකුලය: Apoidea [Taxonomy; edit]
කුලය: Megachilidae [Taxonomy; edit]
Genus: Megachile [Taxonomy; edit]
Subgenus: Megachile (Callomegachile) [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Megachile (Callomegachile). You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Megachile (Callomegachile)'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Megachile [Taxonomy; edit]
Rank: subgenus (displays as Subgenus)
Link: Megachile (Callomegachile)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Megachile_(Callomegachile)&oldid=437840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි