සැකිල්ල:Taxobox/Error colour

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Animalia rgb(235,235,210)
Archaeplastida rgb(180,250,180)
Fungi rgb(145,250,250)
Chromalveolata rgb(200,250,80)
Choanozoa rgb(240,240,120)
Rhizaria transparent; text-align:center; border: 2px solid red; error:colour
Excavata rgb(250,250,100)
Amoebozoa rgb(170,250,205)
Bacteria rgb(220,235,245)
Archaea rgb(195,245,250)
Viruses rgb(250,250,190)
incertae sedis rgb(250,240,230)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(215,240,210)
Ootaxa rgb(250,250,220)

Function[සංස්කරණය]

This template generates the appropriate colour for a taxobox, as advised at WP:TX.

It should be supplied with the kingdom (regnum), appropriately wikilinked; in the case of regnum-less viruses, the virus group may be supplied instead.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxobox/Error_colour&oldid=397535" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි