සැකිල්ල:Table of phase transitions

විකිපීඩියා වෙතින්
Phase transitions of matter ()
To
From
Solid Liquid Gas Plasma
Solid Melting Sublimation
Liquid Freezing Vaporization
Gas Deposition Condensation Ionization
Plasma Recombination


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Table_of_phase_transitions&oldid=581363" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි