සැකිල්ල:Storm path

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Very Severe Cyclonic Storm BOB 06
Extremely severe cyclonic storm (IMD scale)
Category 1 (Saffir–Simpson scale)
Cyclone 04B viewed from Space on December 26, 2000. The storm's eye, visible near the center of the image, is making landfall on Sri Lanka.
Cyclone 04B at peak intensity near landfall
Formed2000 දෙසැම්බර් 23 (2000 දෙසැම්බර් 23)
DissipatedNot recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000).
Highest winds3-minute sustained: 165 km/h (105 mph)
1-minute sustained: 120 km/h (75 mph)
Lowest pressure970 mbar (hPa); 28.64 inHg
Fatalities9 direct, 8 missing
Areas affectedශ්‍රී ලංකාව, දකුණු ඉන්දියාව
Part of the 2000 උතුරු ඉන්දීය සාගර සුලු කුණාටු වකවානුව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Storm_path&oldid=186897" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි