සැකිල්ල:Sections

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Functonality

Creates an HTML anchor.

This template is largely equivalent to the more widely used {{Anchor}} template when used for a single tag. That is, "{{Section|id123|Text to display}}" is equivalent to "{{Anchor|id123}}Text to display". However, {{Anchor}} accepts multiple anchor names and this carries a performance penalty, so {{Section}} is preferable when a page would use the template in many places.

Usage

{{section|parameter1|parameter2}}

  • parameter1required
    This indicates the name of the HTML anchor
  • parameter2optional
    This creates text to display at the location of the template

In order to access this link anchor, use examplepagename#parameter1

Example

{{section|parameter1|parameter2}}

සැකිල්ල:Section

See also


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Sections&oldid=272802" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි