සැකිල්ල:Purgeurl

විකිපීඩියා වෙතින්

//si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Purgeurl&action=purge

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Purgeurl&oldid=132125" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි