සැකිල්ල:Province-level divisions of China

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template allows for the quick creation of a navigational template for any group of articles which contains the names of the China Province-level divisions. It uses {{Navbox}} to create the navigation box.

Blank syntax[සංස්කරණය]

{{Province-level divisions of China
<!--passed through to Template:Navbox-->
| name    =
| state   = 
| title   = 
| titlestyle =
| bodystyle = 
| groupstyle = 
<!--specific to Template:Province-level divisions of China-->
| prefix =
| suffix =
| exclude-wdc =
| exclude-ter =
| exclude-isl =
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Mandatory[සංස්කරණය]

name
Mandatory when creating a new template.

One of the following combinations is needed to create the links:

prefix
Text to be placed before the China province-level division name.
suffix
Places text after the China province-level division name.
prefix and suffix
Places text before and after the China province-level division name.

Optional[සංස්කරණය]

state
Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{Province-level divisions of China|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{Province-level divisions of China|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{Province-level divisions of China|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.

title
Text that appears centered in the titlebar (the top bar). This is optional because the use of either prefix, suffix or both will automatically generate a title if the title parameter is not supplied. This parameter is not automatically wiki-linked.

Examples[සංස්කරණය]

Changing the navbox title[සංස්කරණය]

{{Province-level divisions of China
| title = [[History of China]] by political division
| prefix = History of
}}

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Province-level_divisions_of_China&oldid=446395" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි