සැකිල්ල:Progress bar

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

20% completed (estimate)

   

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template draws a progress bar. The value to supply as the parameter is the percent, from 0 to 0.01 or 0.99 to 1 or 1.01 to 99.99 or 100. 14 would mean 14%, .14 would be 0.14%. If you don't specify a value, it returns 0%.
Optional parameters
width = defaults to 75%
text = message to display after %; defaults to: completed (estimate)
total = amount to use as the denominator (instead of 100), allows the template to compute the percentage on the fly
header = no (or any value other than "yes", which is the default) suppresses the display of the percentage on the top line

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Progress_bar&oldid=439418" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි