සැකිල්ල:Pp-pc1

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

  • This template is used for pages that are pending changes level 1 protected.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to the template, you may specify: the protection expiry, and a specific reason for protection.
{{Pp-pc1|expiry=date|reason=due to a reason}}
Notes
  • If parameter small is set to "yes", "y", "1", or "true", e.g. {{Pp-pc1|small=yes}}, a padlock icon is generated in article's upper right hand corner.
  • The reason parameter will produce:
  • "All edits by unregistered and new users are subject to review reason." if the expiry parameter is omitted or if |indef=yes is included.
  • "All edits by unregistered and new users are subject to review until January 1, 2014 reason." if the expiry parameter is set (in this case to January 1, 2014).
  • Note: The preceding space and full stop are automatically included.

See also[සංස්කරණය]

{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ ගෙනයාම්
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp-pc1&oldid=344913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි