සැකිල්ල:Polparty/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

රටක හා දේශපාලන පක්ෂයක නම් ලබා දී ඇති විටක මෙම සැකිල්ල එම පක්ෂයේ ප්‍රවේශනය ට සබැඳි කෙටියෙදුමක් ලබා දෙයි.

{{Polparty|country_name|political_party}}

 • country_name: රටේ නම (පොදු නම හෝ කෙටි යෙදුම), විකිලිංක් සහිතව හෝ රහිතව.
 • political_party: නම, දේශපාලන පක්ෂයේ කෙටි යෙදුම හෝ සංකේතනාමය

උදාහරණ[සංස්කරණය]

 1. {{Polparty|AU|Labor}} = [[Australian Labor Party|ALP]]
 2. {{Polparty|Canada|NDP}} = [[New Democratic Party|NDP]]
 3. {{Polparty|CZ|KDU-CSL}} = [[Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party|KDU-ČSL]]
 4. {{Polparty|[[Germany]]|FDP}} = [[Free Democratic Party (Germany)|FDP]]
 5. {{Polparty|USA|D}} = [[Democratic Party (United States)|D]]
 6. Special case: {{Polparty|Independent}} = [[Independent (politician)|Ind.]]

තවමත් තනමින් පවතී[සංස්කරණය]

බොහෝ රටවල් තවමත් ආවරණය කර නැත.

Do NOT substitute this template at this time, it transludes the entire #switch construction instead of just the link you want.

When adding entries within the template, list countries in alphabetical order. Give wikilinked and non-wikilinked names, as well as any possible abbreviations (e.g. United States, USA).

Each country contains 2 switch groups: one for acronyms, another for non-acronyms. This second group should always end with the Independent and default options.

මේවන විට සහයෝගය දක්වන රටවල්[සංස්කරණය]

 • Australia (AU)
 • Austria (AT)
 • Canada (CA)
 • Czechia (CZ) (උච්චාරණ ලකුණු රහිත සංකේතනාම)
 • Germany (DE)
 • The Netherlands (NL)
 • Switzerland (CH)
 • Sri Lanka (SL)
 • United States of America (US)
 • South Africa (ZA)

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Polparty/ලේඛය&oldid=310819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි