සැකිල්ල:Plain link

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[{{{url}}} ]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template will allow you to create a local or interwiki link (such as a link to the history of a page) on a page without having the External.svg follow the link. This can be used, for example, when internal or interwiki links appear as external links. See Help:URL#URLs on_other Wikimedia projects for more information.

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Plain link|url=http://www.wikipedia.org}} gives [1]
  • {{Plain link|http://www.wikipedia.org Wikipedia}} gives Wikipedia
  • {{Plain link|http://www.wikipedia.org | Wikipedia}} gives Wikipedia

Note that if your url or link title contains an equals sign = you must use named parameters:

  • {{ Plainlink | url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Equals_sign&oldid=282228764 | name="=" }} gives "="
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Plain_link&oldid=173104" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි