සැකිල්ල:PNG

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 පපුවා නවගිනිය

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Description

{{PNG}}

Renders a flag icon and wikilink to පපුවා නවගිනිය. This template is equivalent to {{flag|පපුවා නවගිනිය}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for පපුවා නවගිනිය as a shorthand editing convenience.


See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:PNG&oldid=479084" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි