සැකිල්ල:OMX

විකිපීඩියා වෙතින්

Suitable for companies listed on OMX Copenhagen, Helsinki, Stockholm and Reykjavík.

{{OMX|ID|Shortname}}: e.g. {{OMX|HEX24386|UPM1V}}

OMX{{{2}}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:OMX&oldid=262775" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි