සැකිල්ල:Not done

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

X mark.svgN කලේ නැහැ

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is an image-based template may be used on talk pages to show clearly that a section of discussion has not been resolved, so that each editor does not have to completely re-read the section.

Usage

You may either use {{not done}} by itself for the default message or you may add a custom message as an optional parameter.

Template Result
{{not done}} X mark.svgN කලේ නැහැ
{{not done|Custom message}} X mark.svgN Custom message
Example

Images[සංස්කරණය]

I think this article needs more pictures. --User:John 00:00, 1 January 2000

I agree, especially the part about the estate grounds. --User:Jane 00:05, 1 January 2000
Can anyone find any, I've looked on Commons but there doesn't appear to be any. --User:George 00:23, 1 January 2000
X mark.svgN කලේ නැහැ The only pictures I can find are copyrighted, can anyone else help? --User:John 00:30, 1 January 2000
Can anyone take some photos?. --User:Jane 01:00, 1 January 2000
YesY කළා I've uploaded one I took myself. --User:John 03:00, 1 January 2000
Smiley.svg ස්තූතියි!, that looks great. --User:George 12:00, 1 January 2000
Good bye!! --User:John 00:00, 2 January 2000

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Not_done&oldid=158098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි