සැකිල්ල:Done

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

YesY කළා

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is often used on talk pages to show clearly that a section of discussion has been resolved, so that each editor does not have to re-read the section.

Usage

You may either use {{done}} by itself for the default message or you may add a custom message as an optional parameter.

Template Result
{{done}} YesY කළා
{{done|Custom message}} YesY Custom message
Example

Example[සංස්කරණය]

I think the article is biased in favour of the school. --User:John

I agree, especially the part about the student body. --User:Jane
I actually think it gives fair coverage, I read a paper about it online. --User:George
It would be great if you could add that paper as a reference, so there's proof. Thanks, --User:John
YesY කළා I added it today, so that should be sorted out. --User:George
Smiley.svg ස්තූතියි!. -- User:John

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Done&oldid=67338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි