සැකිල්ල:Non-free use rationale title-card

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: {{{Article}}} පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

This is a logo, title-card, or title-screen for {{{Article}}}.

ප්‍රභවය

The media may be obtained from {{{Article}}}.

ලිපිය

[[{{{Article}}}]]

භාවිත වන කොටස

The entire logo, card or screen is used to convey the meaning intended and avoid tarnishing or misrepresenting the intended image.

මන්ද විසර්ජනය?

The media is of a size and resolution sufficient to maintain the quality intended by the company or organization which owns it, without being unnecessarily high resolution.

භාවිතයේ අරමුණ

Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

Because title cards or screens contain unique (and typically protected) creative expression, there is almost certainly no free equivalent. Any substitute that is not a derivative work would fail to convey the meaning intended, would tarnish or misrepresent its image, or would fail its purpose of identification or commentary.

වෙනත් තොරතුරු

Use of this media in the article complies with Wikipedia non-free content policy, logo guidelines, and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Non-free_use_rationale_title-card
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Syntax[සංස්කරණය]

{{Non-free use rationale title-card
|Article      = <!-- Required -->
|Owner       = 
|History      = 
|Description    = 
|Used for     = 
|Portion      = 
|Low resolution  = 
|Use        = <!-- Choose one: Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other -->
|Purpose      = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section -->
|Website      = 
|Source      = 
|Commentary    = 
|Other information = 
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-free_use_rationale_title-card&oldid=384560" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි