සැකිල්ල:MathGenealogy

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{{name}}} at the Mathematics Genealogy Project

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

If the 'name' or 'title' parameter is not supplied, the name shown for the person will be that of the Wikipedia page where the template is included.

Unnamed parameters
{{MathGenealogy | ID }}
{{MathGenealogy | ID | NAME }}
Named parameters
{{MathGenealogy | id= ID }}
{{MathGenealogy | id= ID | name= NAME }}
{{MathGenealogy | id= ID | title= NAME }}
Using Wikidata property සැකිල්ල:Property
{{MathGenealogy}}
{{MathGenealogy | name= NAME }}
{{MathGenealogy | title= NAME }}

Examples[සංස්කරණය]

Unnamed parameters[සංස්කරණය]

Usage
* {{MathGenealogy | 25274 | Sheila Adele Greibach }}
Output
URL
https://mathgenealogy.org/id.php?id=25274

Named parameters[සංස්කරණය]

Usage
* {{MathGenealogy | id= 38586 | name= Leonhard Euler }}
* {{MathGenealogy | id= 38586 | title= Leonhard Euler }}
Output
URL
https://mathgenealogy.org/id.php?id=38586

No parameters and Wikidata property not defined[සංස්කරණය]

Usage
* {{MathGenealogy}}
Output
  • {{MathGenealogy}} template missing ID and not present in Wikidata.

TemplateData[සංස්කරණය]

Mathematics Genealogy Project link

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
idid 1

Mathematics Genealogy Project id

Numberoptional
titletitle name 2

optional display title

Stringoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:MathGenealogy&oldid=475941" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි