සැකිල්ල:Matale railway line

විකිපීඩියා වෙතින්
Matale Line
Head station
Matale
Stop on track
Thawalankoya
Stop on track
Kohombiliwala
Stop on track
Elwala
Station on track
Ukuwela
Stop on track
Udaththawela
Stop on track
Marakona
Stop on track
Patanpaha
Stop on track
Yatawara
Station on track
Wattegama
Stop on track
Uda Thalawinna
Stop on track
Palle Thalawinna
Station on track
Katugastota
Unknown BSicon "hKRZWae"
Mahaweli River
Stop on track
Mawilmada
Stop on track
Mahaiyawa
Stop on track
Asgiriya
Station on track
Kandy
Stop on track
Sarasavi Uyana
Unknown BSicon "hKRZWae"
Mahaweli River
Unknown BSicon "BHFABZgl+l" Unknown BSicon "CONTfq"
Peradeniya Junction Main Line to Badulla
Continuation forward
Main Line to Colombo Fort
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Matale_railway_line&oldid=431067" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි