සැකිල්ල:MNG

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 මොංගෝලියාව

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Description

{{MNG}}

Renders a flag icon and wikilink to මොංගෝලියාව. This template is equivalent to {{flag|මොංගෝලියාව}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code for මොංගෝලියාව as a shorthand editing convenience.

You can also use {{MGL}} (which is a redirect to this template) because "MGL" is the IOC code and FIFA code for මොංගෝලියාව.

See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:MNG&oldid=475364" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි