සැකිල්ල:Labutnum II Userbox

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Tutnum6 (2).jpg This editor is a Most Pluperfect Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, and Bookmark.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Labutnum_II_Userbox&oldid=144590" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි