සැකිල්ල:JPN

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 ජපානය

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

විස්තරය

{{JPN}}

Renders a flag icon and wikilink to ජපානය. This template is equivalent to {{ධජය|ජපානය}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for ජපානය as a shorthand editing convenience.


See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:JPN&oldid=317064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි