සැකිල්ල:Interventions infobox/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

While editing a intervention or procedure, copy and paste the following text at the top of the page:

{{Interventions infobox |
 | Name     = {{PAGENAME}} 
 | Image    = 
 | Caption   = 
 | ICD10    = 
 | ICD9     = 
 | ICD9unlinked =
 | MeshID    = 
 | OtherCodes  = 
 | MedlinePlus =
 | eMedicine  =
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Interventions_infobox/doc&oldid=273683" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි