සැකිල්ල:Infobox time zone UTC

විකිපීඩියා වෙතින්
Infobox time zone UTC
UTC offset time zone
Behind (−) 0 Ahead (+)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
45 45 45 45
Areas in a darker shade use daylight saving time. The base color shows the standard time.
  Infobox time zone UTC
Current time{{time}} – unknown timezone infobox time zone utc (help)
Meridians
 • Central[[Longitude |]]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_time_zone_UTC&oldid=436786" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි