සැකිල්ල:Infobox grapheme

විකිපීඩියා වෙතින්
Infobox grapheme
Usage
History
Development
  • Infobox grapheme
Other
මෙම පිටුව තුළ ධ්වනි ප්‍රතිලේඛනය සඳහා ජාත්‍යන්තර ධ්වනි අකාරාදිය (IPA) භාවිතා වේ. IPA සංකේත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයක් සඳහා, උදව්:IPA බලන්න. මෙහි [ ], / / සහ ⟨ ⟩ අතර වෙනස්කම දැන ගැනීමට, IPA § Brackets and transcription delimiters බලන්න.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_grapheme&oldid=572866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි