සැකිල්ල:Infobox chess biography

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Blank syntax[සංස්කරණය]

{{Infobox chess biography
| name    = 
| image    = 
| image_size = 
| caption   = 
| full_name  = 
| country   = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| title    = 
| worldchampion = 
| womensworldchampion = 
| ICCFworldchampion =
| rating   = 
| peakrating = 
| ranking   = 
| peakranking = 
| FideID   =
}}

Example usage[සංස්කරණය]

Alexander Morozevich
Alexander Morozevich grandmaster.jpg
සම්පූර්ණ නමAlexander Sergeyevich Morozevich
රටRussia
උපතජූලි 18, 1977 (1977-07-18) (වයස 44)
Moscow, Russia
සන්නාමGrandmaster
FIDE ඇගයුම2758
Peak rating2788 (July 2008)
RankingNo. 10 (September 2012)
Peak rankingNo. 2 (July 2008)
{{Infobox chess biography
| name    = Alexander Morozevich
| image    = Alexander_Morozevich_grandmaster.jpg
| caption   = 
| birthname  = Alexander Sergeyevich Morozevich
| country   = [[Russia]]
| birth_date = {{birth date and age|1977|7|18}}
| birth_place = [[Moscow]], Russia
| death_date = 
| death_place = 
| title    = [[Grandmaster (chess)|Grandmaster]]
| worldchampion = 
| womensworldchampion =
| ICCFworldchampion = 
| rating   = 2758
| peakrating = 2788 (July 2008)
| ranking   = No. 12 (September 2012)
| peakranking = No. 2 (July 2008)
}}

or alternatively by using the 'FideID' parameter (which uses automatically updated 'rating' data for players rated over 2400):

Alexander Morozevich
Alexander Morozevich grandmaster.jpg
සම්පූර්ණ නමAlexander Sergeyevich Morozevich
රටRussia
උපතජූලි 18, 1977 (1977-07-18) (වයස 44)
Moscow, Russia
සන්නාමGrandmaster
FIDE ඇගයුම2656 (මැයි 2022)
(No. 4 on the April 2007 FIDE ratings list)
Peak rating2762 (April 2007)
{{Infobox chess biography
| name    = Alexander Morozevich
| image    = Alexander_Morozevich_grandmaster.jpg
| caption   = 
| birthname  = Alexander Sergeyevich Morozevich
| country   = [[Russia]]
| birth_date = {{birth date and age|1977|7|18}}
| birth_place = [[Moscow]], Russia
| death_date = 
| death_place = 
| title    = [[Grandmaster (chess)|Grandmaster]]
| worldchampion = 
| womensworldchampion = 
| ICCFworldchampion = 
| rating   = <br /><small>(No. 4 on the April 2007 FIDE ratings list)</small>
| peakrating = 2762 (April 2007)
| FideID   = 4116992
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_chess_biography&oldid=435308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි