සැකිල්ල:Infobox UN resolution

විකිපීඩියා වෙතින්
එක්සත් ජාතීන්ගේ (United Nations)
Resolution {{{number}}}
Date{{{date}}} {{{year}}}
Code ([ Document])
----
VoteFor: {{{for}}} — Abs. {{{abstention}}} — Against: {{{against}}}
Result{{{result}}}
Security Council composition
Permanent members
Non-permanent members(data is automatically filled in based on the year)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_UN_resolution&oldid=509202" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි