සැකිල්ල:Infobox Chinese/Vietnamese

විකිපීඩියා වෙතින්

{{{vietnamese_header}}}වියට්නාම{{{vie}}}වියට්නාම වර්ණමාලාව{{{qn}}}Hán-Nôm{{{hn}}}Chữ Hán{{{chuhan}}}Chữ Nôm{{{chunom}}}සාහිත්‍යමය අර්ථය{{{lqn}}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Chinese/Vietnamese&oldid=418041" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි