සැකිල්ල:Infobox Chinese/Japanese

විකිපීඩියා වෙතින්

ජපන් නාමයකන්ජි{{{kanji}}}Kana{{{kana}}}හිරගන{{{hiragana}}}Kyūjitai{{{kyujitai}}}Shinjitai{{{shinjitai}}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Chinese/Japanese&oldid=418042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි