සැකිල්ල:Fixhtml

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

FixBunching (FixHTML) can be used for left float HTML elements by defining either of two parameters:
   |left= (to anything, e.g. "|left=1")
   or |float=left (or |float=center)

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Fixhtml&oldid=58158" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි