සැකිල්ල:Editnotice load/core

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is the {{editnotice load/core}} sub-template.

Do not use this template directly, use {{editnotice load}} instead.

This template is called from {{editnotice load}}. It holds parts of the code for {{editnotice load}}, while {{editnotice load}} does parameter preprocessing. Thus simplifying the code.

This template is used by the editnotice system.

Technical details[සංස්කරණය]

This sub-template handles the loading of the group and page notices, and the links to them. This template currently expects these parameters:

{{editnotice load/core
| notice action = {{{notice action|}}}  <!--"view" or empty string-->
| group allowed = {{ns has subpages}}  <!--"yes" or empty string-->
| groupnotice = <!--The possible group notice pagename-->
| pagenotice = <!--The possible page notice pagename-->
| userpage =  <!--"yes" if a user editable userpage notice, else empty string-->
| ownuserpage =  <!--"yes" if the user is on his own 
         user or user talk rootpage, else empty string-->
}}

For more documentation see {{editnotice load}}.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Editnotice_load/core&oldid=366950" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි