සැකිල්ල:DRN case status

විකිපීඩියා වෙතින්
Case Created Last volunteer edit Last modified
Title Status User Time User Time User Time
උදාහරණය In Progress ERegion (t) සැකිල්ල:DRNAgo අදාළ පරිශීලක (t) සැකිල්ල:DRNAgo පරිශීලක (t) සැකිල්ල:DRNAgo

If you would like a regularly-updated copy of this status box on your user page or talk page, put {{DRN case status}} on your page. Click on that link for more options.
Last updated by

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:DRN_case_status&oldid=525948" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි