සැකිල්ල:Coord/dms2dec

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Coord/dms2dec}} converts cardinal direction and degree-minutes-seconds to decimal coordinate.

Usage[සංස්කරණය]

{{coord/dms2dec|direction|degrees|minutes|seconds}}

Examples[සංස්කරණය]

{{Coord/dms2dec|N|10|20|35.67}} 10.3432417
{{Coord/dms2dec|N|10|20|35}} 10.34306
{{Coord/dms2dec|N|10|20|30}} 10.34167
{{Coord/dms2dec|E|10|25.39}} 10.42317
{{Coord/dms2dec|E|10|25}} 10.417
{{Coord/dms2dec|S|10|20}} -10.333
{{Coord/dms2dec|W|11.341666}} -11.341666
{{Coord/dms2dec|W|11.3416}} -11.3416
{{Coord/dms2dec|W|11.34}} -11.34
{{Coord/dms2dec|W|11}} -11
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Coord/dms2dec&oldid=203593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි