සැකිල්ල:Consensus

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is the {{consensus}} message box.

This template can be used on talk pages to introduce discussions about a page or topic for which the objective is to reach consensus.

Usage[සංස්කරණය]

This template takes a single parameter, the text that is to be displayed in the message box. Like this:

{{consensus|Include text here.}}

Which renders like this:

See also[සංස්කරණය]

  • {{Notice}} - For important comments.
  • {{Caution}} – For messages indicating serious problems.
  • {{Warning}} – For important warnings.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Consensus&oldid=152946" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි