සැකිල්ල:Commons-inline

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Commons-inline සඳහා අදාළ මාධ්‍ය විකිපීඩියා කොමන්ස්හි ඇත

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Commons-inline|Commons-gallery-page-name}}

This template creates an inline link to Commons in list format.


Full syntax
{{Commons-inline[|list=wikitext for a list][|links=wikitext to override default link][|Commons-gallery-page-name][|extratext=extra text]}}

Examples[සංස්කරණය]

Normal
{{Commons-inline|Work}}

Work සඳහා අදාළ මාධ්‍ය විකිපීඩියා කොමන්ස්හි ඇත


Text override
{{Commons-inline|Work|Puffle}}

Puffle සඳහා අදාළ මාධ්‍ය විකිපීඩියා කොමන්ස්හි ඇත


Full link override
{{Commons-inline|links=[[commons:Foo|]] and [[commons:Bar|]]}}

Foo and Bar සඳහා අදාළ මාධ්‍ය විකිපීඩියා කොමන්ස්හි ඇත


List format
{{Commons-inline|list=
* [[commons:Foo|Foo]]
* [[commons:Bar|Bar]]
* [[commons:Row|Row]]
* [[commons:Dee|Dee]]
}}

Related media at Wikimedia Commons:


Extra text
{{Commons-inline|Work|extratext= Extra text}}

Work සඳහා අදාළ මාධ්‍ය විකිපීඩියා කොමන්ස්හි ඇත Extra text


See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Commons-inline&oldid=397818" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි