සැකිල්ල:Comic cover rationale

විකිපීඩියා වෙතින්
Non-free media data
විස්තරය

No description given. Please edit this file's description page and provide one.

ප්‍රභවය

{{{3}}}

භාවිත කොටස

Comic book cover only.

මන්ද විසර්ජනය?

Sufficient resolution for illustration, but considerably lower resolution than original.

Non-free media use rationales[සංස්කරණය]

නො-නිදහස් මාධ්‍යය භාවිත තාර්කිකය - අවවාදයයි: {{{1}}} does not appear to exist!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
ලිපිය

[[{{{1}}}]]

භාවිත අරමුණ

Used for purposes of illustration in an educational article about the entity represented by the image.
The image is used as the primary means of visual identification of this article topic.

නැවත භාවිතය?

Protected by copyright, therefore a free use alternative won't exist."https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Comic_cover_rationale&oldid=464381" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි