සැකිල්ල:Cases in 2019–20 coronavirus pandemic

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[1]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Confirmed cases 1,216,422[1]
Rounded cases 1.21 million[1]
Confirmed deaths 65,711[1]
Rounded deaths 65,700[1]
Confirmed recoveries 252,478[1]
Rounded recoveries 252,000[1]
Active cases 898,233[1]
Rounded active cases 898,000[1]
Death-to-case ratio &0000000000000005.0000005%[1]
Date and time updated 2020 අප්‍රේල් 5[1] 12:05 UTC[1]

Reference[සංස්කරණය]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. Retrieved 4 April 2020.

Ability to display confirmed cases and deaths from SARS-CoV-2 and COVID-19 with date and time of last update with the ability to specify whether to display reference or edit-link in superscript

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Data to return1

Which data should be returned? (confirmed, deaths, date, time, recovered, active, conround, dround, recround, actround)

Example
confirmed
Stringrequired
Edit linkeditlink

Should an edit link be displayed? Suppressed by default (off), type "yes" to show an edit link

Example
yes
Unknownsuggested
Referenceref

Should a reference be displayed? Displays ref by default, type "no" to suppress ref which is suggested when using date or time data

Example
no
Unknownsuggested