සැකිල්ල:Big

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Since <big>...</big> is obsolete, this template may be used as a replacement for presentation markup.

It takes one parameter: The text to enlarge.

  • {{big|text to make larger}}

If the value passed to the template contains an "=" (equals sign) character it must be done like so:

  • {{big|1=text to make larger}}

or the offending "=" character(s) must be replaced with &#61;.

This template is compatible with the {{Unicode}}, {{IPA}}, and similar templates:

  • {{big|{{unicode|ὡ}}}}

Example of typical usage:

  • Blah blah blah {{big|æ}} versus {{big|œ}} blah blah.

This looks like:

  • Blah blah blah æ versus œ blah blah.


TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Big

Makes the font larger. Equivalent to <big>...</big>

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Text1

The text to enlarge.

Stringrequired

See also[සංස්කරණය]

Font size templates
Code Size Semantics Result
{{small|text}}
{{smaller|text}}
85% <small> text
{{resize|text}} 90% none text
{{midsize|text}} 92% none සැකිල්ල:Midsize
none 100% none text
{{larger|text}} 110% none text
{{big|text}} 120% <big> text
{{large|text}} 125% none text
{{huge|text}} 180% none text
{{resize|x%}} custom none varies
{{font|size=x%}} custom none varies
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Big&oldid=346413" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි