සැකිල්ල:Album cover fur

විකිපීඩියා වෙතින්
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: Example පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

This is the cover art for {{{Article}}}. The cover art copyright is believed to belong to the record label or the graphic artist(s).

ප්‍රභවය

The cover art can be obtained from the record label.

ලිපිය

Example

භාවිත වන කොටස

The entire cover: because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

මන්ද විසර්ජනය?

The copy is of sufficient resolution for commentary and identification but lower resolution than the original cover. Copies made from it will be of inferior quality, unsuitable as artwork on pirate versions or other uses that would compete with the commercial purpose of the original artwork.

භාවිතයේ අරමුණ

Choose from Infobox / Header / Other

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

As musical cover art, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the music would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary.

වෙනත් තොරතුරු

Use of the cover art in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Album_cover_fur
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Album_cover_fur&oldid=365000" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි