සැකිල්ල:Age in months

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


The content of this template is only visible when the template is transcluded.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template returns the number of full months between two dates, or between a specified date and today (UTC).

Syntax:
{{age_in_months|year1|month1|day1|year2|month2|day2}}
{{age_in_months|year1|month1|day1}}

Examples:

  • {{age_in_months|1970|7|23|2003|7|14}} gives 395
  • {{age_in_months|1989|7|23}} gives 389
  • {{age_in_months|2022|0|21|2022|01|20}} gives 0


If you use this template for calculating someone's age in months at death or age in months at a certain date (rather than their current age in months), please substitute it into the page, for example: {{subst:age_in_months|1989|7|23|2003|7|14}}.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Age_in_months&oldid=115539" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි