සැකිල්ල:Age for infant

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template displays an age appropriate for an infant: months and days up to one year, years and months up to three years, and years beyond.

Usage[සංස්කරණය]

{{age for infant|abbr= yes/no|YEAROFBIRTH|MONTHOFBIRTH|DAYOFBIRTH}}
{{subst:age for infant|abbr= yes/no|YEAROFBIRTH|MONTHOFBIRTH|DAYOFBIRTH|CMPYEAR|CMPMONTH|CMPDAY}}
 • abbr - if set to yes days are displayed as "dys", months as "mos", etc., etc. If set to no or undefined, the template displays normally.
 • DAYOFBIRTH - the day the infant was born
 • MONTHOFBIRTH - the month in which the baby was born
 • YEAROFBIRTH - the year the baby was born, in four digits
 • CMPDAY - the day to compare to, rather than the current day
 • CMPMONTH - the month to compare to, rather than the current month
 • CMPYEAR - the year to compare to, rather than the current year

Examples of use[සංස්කරණය]

Wikipedia's current date is 2022-07-06.

 • "{{age for infant|2022|6|5}}" gives "1 month 1 day" [1]
 • {{age for infant|2022|1|1|abbr=yes}} gives: 6 mos 5 days
 • "{{age for infant|2020|6|5}}" gives "2 years 1 month" [2]
 • "{{age for infant|2017|1|1}}" gives "5 years" [3]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Age_for_infant&oldid=424109" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි