සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය C කාණ්ඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
කණ්ඩායම
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
 කෙලොම්බියාව 3 3 0 0 9 2 +7 9
 ග්‍රීසිය 3 1 1 1 2 4 −2 4
 කෝට් ඩවාර් 3 1 0 2 4 5 −1 3
 ජපානය 3 0 1 2 2 6 −4 1

මෙම සැකිල්ල තනා ඇත්තේ ලිපි කිහිපයක ම භාවිත වන දත්ත එකම තැනකට එක් කිරීමට ය. වෙනත් පිටු හැර 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන තරගාවලි කාණ්ඩ සටහන්, සමස්ත වශයෙන් ම 2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය පිටුවේ සහ එක් එක් කාණ්ඩ පිටුවල දක්වා ඇත. පිටු කිහිපයක ම එකම තොරතුරු යාවත්කාල කිරීම උදෙසා මෙම සැකිල්ල අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය.