සැකිල්ල:හින්දුස්ථානී සංගීතය/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

  • {{හින්දුස්ථානී සංගීතය}} ලෙස හින්දුස්ථානි සංගීතමය ලිපි සඳහා මේ සැකිල්ල සිංහල විකිපීඩියාව තුල භාවිතා කළ හැකි වේ.